Byggnadsvård

Vi smider spik!Renovering, restaurering och nytillverkning av detaljer inom byggnadsvård.

Allt görs med traditionsenliga metoder och material.

Renovering,

Restaurering

och

nytillverkning till 1700tals byggnad.

Renovering och restaurering av låset.

Nytillverkad nyckel till låset. Även handtaget

(som hade blivit stulet) nytillverkades utifrån en gammal bild och märken på dörren. Detta fästes med smidd spik (och en genomgåenge bult för att vara på den säkra sidan)

Även moderna låskistor kan "kläs" med smidda detaljer och dörrtrycken. Detta på ingången till en vinkällare.


Julius Pettersson Manufaktursmide ingår i nätverket

TRADITIONSBÄRARNA

yrkesspecialister i samverkan för bevarande av traditionella hantverk