Film

The Swedish Blacksmith

By: Matei Plesa
Spiksmide 2016


Smide av 12 000st spik till renoveringen av Skoklosterslott. Mestadels 5" spik.


Forgeing 12 000 nails for the renovation of Skoklosterslott. Mostly 5" nails.