Kyrkoantikvariska och andra kyrkjobb

Kyrkoantikvariska restaureringar och renoveringar, samt nytillverkningar till kyrkans

miljö är en stor del av vårt arbete. Här kommer några exempel på utförda arbeten.


(Alla arbeten utförs i samråd med kyrkoantikvarie och med tillstånd av Länsstyrelsen)

Restaurering av den Kööpska graven på Södra begravningsplatsen i Mariestad. 2018


Ett rätt så omfattande restaureringsarbete av staketet som består av stolpar av gjutjärn och rapporter av tunnt bandjärn. Staketet blästrades, sedan fortsatte arbetet med att rikta upp sektioner, tillverka nya delar och ersätta de som var trasiga. Två sektioner av staketet tillverkades i stort sett helt nya. Därefter följde målning med blymönja och sist en kromoxidgrön färg som hittades som originalfärg vid undersökning av kyrkoantikvarie under den svarta färg den då hade.


Den vackra ängeln behövde även hon lagas. Konserveringen utfördes av metallrestaurator Cai Zetterström i Gnesta.


Julius med benägen hjälp av Allan Wadström stod för ned- och uppmontering av ängeln.Oliverkransska gravkryptan i Strängnäs domkyrka

Restaurering av smidesgallret till Oliverkransska gravkoret i Strängnäs domkyrka. 2018


En skadebesiktning utförs och ett åtgärdsprogram upprättas. I detta fall av Julius Pettersson och Cai Zetterström.


Några exempel på åtgärder:


  • Återmontering av helt lösa detaljer samt fixering av detaljer som sitter löst på plats.
  • Omspänning, byte eller reparation av lösa kil,- omviks- och nitförband.
  • Reparation av sprickor mm.


Reparerade ytor patineras likt omkringliggande partier.

Arbetet dokumenteras löpande och redovisas i en slutrapport


Karl den IX grav i Strängnäs domkyrka. 2013


Även detta gravgaller restaurerades och renoverades liknande som i ovan text beskrivet.Karl den IX grav. Här uppmärkt med maskeringstape på dom platser där lagningar behövdes.

Ångbåtsbefälhavare C.F Eklunds gravkors

Aspö kyrkogård 2016


Renovering av gravkors och järnplakett samt lyft av sten.

Det Stenbockska gravkoret i Strängnäs domkyrka 2013


Demontering av kröndetalj för riktning etc. på verkstad

Riktning av ytterligare deformerade ytor samt injustering av grindpartiet


Omspänning, byte eller reparation av lösa kil-, omviks- och nitförband


Reparation av sprickor med lödkolv och silvertenn, därefter formgivning


Återmontering av kröndetaljen, med nytillverkade extra omvik vid behov


Reparerade ytor patineras likt omkringliggande partier


Här syns ett exempel på lagning. En lös detalj som najats dit med järntråd har nu fästs med nitar.                                       

Här syns deformeringar som ska rätas ut.

Nytillverkningar till kyrkans rum och omgivningar

Staket runt Wranglerska gravkryptan på Aspö kyrkogård 2018

Smitt kors i järn med mässingsdetalj och stav i ek

Processionskors till Odensåker kyrka 2013


Blomman i mitten är imspirerad från en väggmålning i kyrkan

Kyrkan i Väring med förhöjning på plats

Förhöjningar av orgelläktare Norra Billingspastorat 13st kyrkor 2018-2019


Av säkerhetsskäl vill pastoratet höja nuvarande läktarbarrikader till standardhöjd 1100mm.

Vi har då erbjudit en lösning där vi arbetar med en överrenskommen smidd profil på själva överliggaren till räcket. Stolpar och fotplattor anpassas i form för att passa in i den miljö och stil som finns i kyrkan. Stolparna nitas ihop med överliggaren.

Smidet målar vi med linoljefärg i en kulör som överrensstämmer med varje kyrkas färgsättning. oftast målas det in i samma färg som överliggaren vi placerar det på.


Allt arbete utförs i samråd med kyrkoantikvarie och med tillstånd av Länsstyrelsen.

Kyrkan i Götlunda med förhöjning på plats               

Stolpen nitad med överliggaren.